بایگانی برچسب: پگ معده

مراقبت از پگ معده

آموزش مراقبت از پگ معده PEG زمانی که بیمار به دلایـل مختلـف قـادر بـه تغذیـه ي کافی و کامل از طریق دهـان نباشـد ، گاستروسـتومی یک روش جراحی برای ایجاد سـوراخی در معـده بـا هــدف رســاندن غــذا و مایعــات مــی باشــد. یکــی از روشهاي گاستروستومی دایم پگ گذاری است که باید آموزش های مراقبت از […]

لوله تغذیه

لوله‌ تغذیه و شرایط شناخته شده برای آن‌ها چیست؟ هنگامی‌که برای بار اول وارد دنیای تغذیه با لوله شوید، احساس می‌کنید که یک زبان کاملا جدید برای یادگیری وجود دارد. دانستن بیشتر در مورد انواع لوله‌ها و درک صحیح زبان واقعا به شما کمک می‌کند تا بهترین گزینه‌های مناسب برای کودک خود را پیدا کنید. […]