بایگانی برچسب: اولویت ها در کمک های اولیه

الویت ها در کمک های اولیه

اولویت ها در کمک های اولیه اولویت ها در کمک های اولیه به ترتیب زیر می باشد : موقعیت را به سرعت و با خونسردی ارزیابی کنید از خودتان و مصدومین در مقابل خطر محافظت کنید –هرگز خود را به خطر نیندازید تا آنجا که ممکن است از عفونت متقاطع بین خود و مصدوم جلوگیری […]