بایگانی برچسب: اقدامات کمک های اولیه

چگونه در کمک های اولیه خود را آماده کنیم ؟

آمادگی در کمک های اولیه | چگونه در کمک های اولیه خود را آماده کنیم ؟ آمادگی در کمک های اولیه : وقتی که می خواهید در یک فوریت دست به اقدامی بزنید باید نیاز های عاطفی و جسمی همه ی کسانی که در گیر آن حادثه هستند از جمله خودتان رادر نظر بگیرید. باید […]

الویت ها در کمک های اولیه

اولویت ها در کمک های اولیه اولویت ها در کمک های اولیه به ترتیب زیر می باشد : موقعیت را به سرعت و با خونسردی ارزیابی کنید از خودتان و مصدومین در مقابل خطر محافظت کنید –هرگز خود را به خطر نیندازید تا آنجا که ممکن است از عفونت متقاطع بین خود و مصدوم جلوگیری […]

کمک های اولیه

کمک های اولیه کمک های اولیه عبارت است از ارایه ی  کمک و درمان ابتدایی به فردی که آسیب دیده یا ناگهان بیمار شده است.کسی که این کمک را ارایه   می دهد امدادگر نامیده می شود. این فصل شما را از نظر روحی و عاطفی برای امدادگر شدن آماده می کند و همین طور توصیه […]