بایگانی برچسب: اصول کمک های اولیه

کمک های اولیه

کمک های اولیه کمک های اولیه عبارت است از ارایه ی  کمک و درمان ابتدایی به فردی که آسیب دیده یا ناگهان بیمار شده است.کسی که این کمک را ارایه   می دهد امدادگر نامیده می شود. این فصل شما را از نظر روحی و عاطفی برای امدادگر شدن آماده می کند و همین طور توصیه […]