ویلچر برقی Meyra Optimus 2

    • قابلیت تنظیم عرض صندلی
    • انتخاب سیستم‌های مختلف صندلی برای رسیدن به تنظیمات مناسب
    • سرعت می‌تواند متناسب با مشخصات کاربر تنظیم شود