• مناسب برای استفاده های بلند مدت و دایمی و موارد حاد کاربری
  • امکان تنظیم سطح فشار و نرخ اکسیژن خروجی
  • دو کارکرد در یک دستگاه: نبولایزر و اکسیژن ساز