این جعبه کمک های اولیه برای نصب روی دیوار طراحی شده است و به دلیل ابعاد نسبتا بزرگ آن امکان حمل آن کمی سخت و دشوار خواهد بود.

جعبه کمک های اولیه SE008 دارای درب چفت شونده است که به اصطلاح به آن قفل مخفی هم می گویند.

پاک کردن