کیف احیا ABS طرح آلومینیوم سدان

    دارای دو لت محکم کش دوزی شده قرمز رنگ که به درب بالایی و درب پایینی متصل می شود

    هر صفحه از لت ها دارای 27 جایگاه کشدوزی شده است که در کل این کیف 108 قسمت کشدوزی شده دارد

    در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.