دارای پرینت اتوماتیک

کالیبراسیون اتوماتیک

حالت خاموشی خودکار دارای رابط بی سیم و ارسال داده ها به کاربر

قابلیت تنظیم مجدد و سیگنال های صوتی فعال