دستگاه CPAP رزمد اتوماتیک بانوان Airsense 10 For Her

دستگاه CPAP رزمد بانوان اتوماتیک Airsense 10 معمولا برای درمان اختلالات تنفسی که باعث توقف تنفس برای مدت کوتاهی درهنگام خواب می‌شود استفاده می گردد