تجهیز اتاق عمل

تجهیز اتاق عمل سطح ۱ تا ۶

 تجهیزات سرمایه ای ( درمان بستر ) ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ تخت اتاق عمل ۱
۲ چراغ سقفی ساده ۱
۳ پالس اکسیمتر ۱
۴ ست بیسیک ۴
۵ ست ملیوز ۱
۶ الکتروکوتر ۱
۷ ساکشن برقی ۱
۸ ست وازکتومی ۱ ۴
۹ ست TL ۱ ۴
۱۰ اتوکلاو ۱
۱۱ کاتر سر سوزن ۱
۱۲ انواع ظروف استیل حداقل ۱ از هر کدام ( کاسه ای و قلوه ای )
۱۳ ست کت داون ۱
۱۴ ست تراکستومی ۱
۱۵ ست سوچر ۱
۱۶ کپسول اکسیژن ۲
۱۷ ترالی اورژانس ۲
۱۸ سطل جمع آوری لباس ۱
۱۹ ترالی حمل وسایل ۳ برای الکتروکوتر شوک وسایل
۲۰ دی سی شوک
۱
با امکان سینکرونایز
۲۱ لارنگوسکوپ ۱
۲۲ فشار خون سنج دستی ۲
۲۳ سطل استیل ۱ جمع آوری زباله
۲۴ گوشی پزشکی ۲
۲۵ چراغ قوه ۲ جهت معاینه
۲۶ پایه سرم ۴
۲۷ گاز شمار استیل ۲ بیکس گاز
۲۸ برانکارد ۱
۲۹ چراغ اشعه ماوراء بنفش ۱
۳۰ اسکراب ۱
۳۱ نگاتوسکوپ ۱
۳۲ ویلچر ۱
۳۳ ترالی حمل وسایل ۳
۳۴ میزمیو ( وسایل جراحی ) ۱
۳۵ ترازوی قد  وزن ۱

تجهیزات نیمه مصرفی ( درمان بستر ) ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ پروب پالس اکسی متر ۲ ۱ عدد بک آپ
۲ پلیت الکتروکوتر ۲ ۳
۳ سر قلم الکتروکوتر ۴ ۶
۴ قلم کوتر ۴ ۷ برای ۸ عمل روز
۵ کلاه ۳۰
۶ گان ۳۰
۷ ماسک ۳۰
۸ فیلتر باکتری ساکشن ۲
۹ شان ۱ برای ۱۰ عمل جراحی در روز
۱۰ تیغه لارنگوسکوپ ۲ در همه سایزها
۱۱ ماسک اکسیژن ۲ از هر سایز ۲ عدد
۱۲ گیج اکسیژن ۲
۱۳ لوله رابط اکسیژن ۲

 تجهیزات مصرفی ( درمان بستر ) ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ دستکش جراحی ۱۰۰ جفت
۲ انوع سرنگ ـــ وابسته به مقادیر آمار
۳ تیغ جراحی ۱۰۰ عدد
۴ چسب ۲ بسته ۳۰ بسته
۵ گاز جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۶ پنبه جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۷ انواع سرم جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۸ ماسک صورت ۳۰ بسته ۵۰ بسته
۹ اسپلیت جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه اکسیژن
۱۰ لوله ساکشن جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۱ لانست جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۲ لید ECG جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۳ باند جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۴ ژل ECG ۵ عدد ۱۰ عدد
۱۵ ظروف نمونه گیری جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۶ آنژیوکت جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۷ الکل سفید جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۸ بتادین جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۹ نخهای بخیه جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲۰ سرسوزن جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲۱ چسب تست اتوکلاو جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲۲ تیغ اصلاح ۲۰ بسته ۳۰ بسته
۲۳ بست مربوط به باند جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه

تجهیزات اداری ( درمان بستر ) ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ ساعت دیواری ۱
۲ کمد نگهداری لوازم مصرفی ۱
۳ تابلو اعلانات ۱
۴ کمد لباس ۱ ۶ درب
۵ دمپایی ۱۰ جفت
۶ جاکفشی ۱
۷ یخچال ۱
۸ صندلی ۴
۹ میز ۱
۱۰ سطل آشغال پدال دار ۱
۱۱ گزارش پرستاری ۱۰۰ برگ
۱۲ برگه شرح عمل ۱۰۰ برگ
۱۳ برگه وسایل مصرفی ۱۰۰ برگ
۱۴ برگه مرخصی پرسنلی ۱۰۰ برگ
۱۵ برگه مرخصی ساعتی ۱۰۰ برگ
۱۶ خودکار یک بسته ۲۴ عدد
۱۷ مداد یک بسته ۲۴عدد
۱۸ پاک کن ۱۰
۱۹ ماشین دوخت ۱
۲۰ چسب نواری ۱۰
۲۱ جوهر استامپ ۱
۲۲ برگه درخواست انبار ۱۰۰ برگ
۲۳ مداتراش ۱
۲۴ سوزن منگنه ۱۰ بسته
۲۵ تلفن ۲

تجهیزات سرمایه ای و عمومی ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ تخت اتاق عمل ساده ۱ به ازای هر اتاق
۲ چراغ سقفی ۱ به ازای هر اتاق
۳ پالس اکسیمتر ۱ به ازای هر اتاق
۴ ست کامل شکمی ۱ در کل بخش
۵ ست ملیوز ۱ در کل بخش
۶ ست Basic ۲ به ازای هر اتاق
۷ الکتروکوتر ۱ به ازای هر اتاق
۸ پلیت لاپاراتومی ۱ در کل بخش
۹ ساکشن برقی ۱ به ازای هر اتاق
۱۰ ست وازکتومی ۱ در کل بخش
۱۱ ست TL ۱ در کل بخش
۱۲ اتوکلاو رومیزی ۱ به ازای هر اتاق
۱۳ کاتر سرسوزن ۱ به ازای هر اتاق
۱۴ انواع ظروف ۱ از هر کدام برای هر اتاق
۱۵ ست رتراکتور ۱ در کل بخش
۱۶ ست هرنیا ۱ در کل بخش
۱۷ ست کت دان ۱ در کل بخش
۱۸ ست تراکستومی ۱ در کل بخش
۱۹ ست سوچر ۱ به ازای هر اتاق
۲۰ ست کامل بیحسی نخاعی و اپیدرال ۱ به ازای هر اتاق
۲۱ لارنگوسکوپ و تیغه های مربوطه ۱ در کلیه سایزها/به ازای هر اتاق
۲۲ ترالی مخصوص بیهوشی ۱ به ازای هر اتاق
۲۳ ECG مونیتور ۱ به ازای هر اتاق
۲۴ الکتروشوک ۱ به ازای سه اتاق با سینکرونایزواکسترنال پیس میکر
۲۵ گوشی معاینه ۲ به ازاء هر اتاق
۲۶ ماشین بیهوشی بهمراه واپرایزورهالوتان وایزوفلوران ۱ مجهز به آلارم ORC آنالایزر o2 و منابع گازی پرتابل / برای هر اتاق
۲۷ ونتیلاتوربیهوشی ۱ به ازاء هر اتاق (بجز مراکز جراحی های محدود )
۲۸ سیستم بیهوشی اطفال(T-piece) یک لیتری ۱ به ازاء هر اتاق
۲۹ پایه سرم ۲ برای هر اتاق
۳۰ سطل استیل ۱ برای هر اتاق
۳۱ سطل جمع آوری لباس ۱ برای هر اتاق
۳۲ چراغ اشعه UV ۱ برای هر اتاق
۳۴ برانکارد ۱ به ازای هر اتاق
۳۵ Heat   Lamp ۱ جهت گرم کردن بیمار
۳۶ اینفیوژن پمپ ۱
۳۷ کاپنومتری یا کاپنوگرافی ۱ به ازاء هر اتاق عمل
۳۸ دستگاه اندازه گیری فشارخون دستی یا اتوماتیک ۱ به ازاء هر اتاق عمل

تجهیزات نیمه مصرفی اتاق عمل سطح ۲

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ پروپ پالس اکسیمتر ۲ به ازای هر دستگاه و براساس مارک
۲ سرقلم الکتروکوتر ۴ به ازای هر دستگاه و براساس مارک
۳ پلیت الکتروکوتر ۲ به ازای هر دستگاه و براساس مارک
۴ قلم الکتروکوتر ۴ به ازای هر دستگاه و براساس مارک
۵ کلاه ۵۰ در کل بخش
۶ گان ۵۰ در کل بخش
۷ ماسک ۵۰ در کل بخش
۸ فیلتر با کتری ساکشن ۲ به ازای هر دستگاه
۹ شان ۵۰ در کل بخش
۱۰ کابل ECG ۱ به ازای هر دستگاه
۱۱ ماسک اکسیژن ۲ از هر سایز به ازای هر اتاق
۱۲ گیج اکسیژن ۲ به ازای هر کپسول
۱۳ لوله رابط اکسیژن ۱ به ازای هر کپسول
۱۴ فیلتر ضدباکتری(یکبار مصرف) ۱۰۰ ماشین بیهوشی را از بیمار جدا می کند

تجهیزات مصرفی ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ دستکش جراحی جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲ انواع سرنگ جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۳ تیغ جراحی جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۴ چسب جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۵ گاز جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۶ پنبه جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۷ انواع سرم جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۸ ماسک صورت جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۹ اسپلینت جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۰ لوله ساکشن جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۱ لانست جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۲ باند جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۳ ژل ECG جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۴ ظروف نمونه گیری جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۵ ست تزریق خون جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۶ آنژیوکت جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۷ الکل سفید جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۸ بتادین جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۱۹ نخ بخیه جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲۰ سرسوزن جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲۱ چسب تست اتوکلاو جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲۲ دستگاه شیو ( اصلاح ) جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲۳ ست مربوط به باند جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲۴ چست تیوب جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲۵ رکتال تیوب جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲۶ سوند فولی جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲۷ سوند پیترز( فرنچ کاتتر ) جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲۸ سوند نلاتون جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲۹ چست الکترود جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۳۰ کیسه ادرار جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۳۱ لوله رابط(اکستنشن تیوب ) جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۳۲ سه راهی جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۳۳ ایروی جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۳۴ IV  Set جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه

تجهیزات اداری ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ ساعت ۱ به ازای هر اتاق
۲ دمپایی ۲۰ جفت
۳ جاکفشی ۱
۴ یخچال ۱
۵ کمد نگهداری لوازم مصرفی ۱ به ازای هر اتاق
۶ تابلو اعلانات ۱
۷ کمد لباس ۲ ۶ درب
۸ صندلی ۴
۹ میز ۱
۱۰ سطل آشغال پدال دار ۱ برای هر اتاق
۱۱ گزارش پرستاری ۱۰۰ برگ
۱۲ برگه آمادگی قبل از عمل ۱۰۰ برگ
۱۳ برگه شرح حال ۱۰۰ برگ
۱۴ برگه لوازم مصرفی ۱۰۰ برگ
۱۵ برگه مرخصی پرسنلی ۱۰۰ برگ
۱۶ برگه مرخصی ساعتی ۱۰۰ برگ
۱۷ برگه رادیولوژی ۱۰۰ برگ
۱۸ برگه آزمایشگاه ۱۰۰ برگ
۱۹ خودکار ۲ بسته
۲۰ مداد ۱ بسته
۲۱ پاک کن ۴
۲۲ ماشین دوخت ۱
۲۳ چسب نواری ۴
۲۴ جوهر استامپ ۱ از هر رنگ یک عدد
۲۵ برگه درخواست انبار ۱۰۰ برگ
۲۶ مداد تراش ۱
۲۷ سوزن منگنه ۱۰ بسته
۲۸ تلفن ۳
۲۹ برگه بیهوشی ۱۰۰ برگ
۳۰ برگه ویزیت قبل از عمل ۱۰۰ برگ

تجهیزات اداری ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ ساعت ۱ عدد به ازای هر اتاق
۲ دمپایی ۲۰جفت در کل بخش
۳ جاکفشی ۲عدد در کل بخش
۴ یخچال ۱ عدد به ازای هر Flat
۵ کمد نگهداری لوازم مصرفی ۱ عدد برای هر اتاق
۶ تابلو اعلانات ۱ عدد به ازای هر Flat
۷ کمد لباس ۲ عدد ۶ درب ـ به ازای هر Flat
۸ صندلی ۴ عدد به ازای هر Flat
۹ میز ۱ عدد به ازای هر Flat
۱۰ سطل آشغال پدال دار ۱ عدد برای هر اتاق
۱۱ گزارش پرستاری ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۲ برگه آمادگی قبل از عمل ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۳ برگه شرح عمل ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۴ برگه لوازم مصرفی ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۵ برگه مرخصی پرسنلی ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۶ برگه مرخصی ساعتی ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۷ برگه رادیولوژی ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۸ برگه آزمایشگاه ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۹ خودکار ۴ بسته در کل بخش
۲۰ مداد ۲ بسته
در کل بخش
۲۱ پاک کن ۸ عدد در کل بخش
۲۲ ماشین دوخت ۲ عدد در کل بخش
۲۳ چسب نواری ۸ عدد در کل بخش
۲۴ جوهر استامپ ۲ عدد از هر رنگ
۲۵ برگه درخواست انبار ۱۰۰برگ به ازای هر Flat
۲۶ مداد تراش ۲ عدد
در کل بخش
۲۷ سوزن منگنه ۲۰ بسته در کل بخش
۲۸ تلفن ۴عدد در کل بخش
۲۹ برگه بیهوشی ۲۰۰برگ در کل بخش
۳۰ برگه معاینه قبل از عمل ۲۰۰برگ در کل بخش

تجهیزات سرمایه ای ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ تخت اتاق عمل ۱ برای هر اتاق
۲ چراغ سقفی ۱ برای هر اتاق
۳ پالس اکسیمتر پرتابل ۱ برای کل
۴ مانیتورینگ ۱ برای هر اتاق/فول پارامتربه صورت غیرتهاجمی
۵ ست کامل شکمی ۱
۶ ست ملیوز ۱
۷ ست Basic ۱ برای هر اتاق
۸ الکتروکوتر ۱ برای هر اتاق
۹ ساکشن ۱ برای هر اتاق
۱۰ بلاد وارمر ۱
۱۱ ست وازکتومی ۱
۱۲ ست TL ۱
۱۳ ست آمپوتیشن ۱
۱۴ اتوکلاو رومیزی ۱ برای هر اتاق
۱۵ کاتر سرسوزن ۱ برای هر اتاق
۱۶ انواع ظروف ۱ یک عدد ازهر نوع برای هر اتاق
۱۷ ست کامل سیستوسکوپی ۱
۱۸ Proctosigmoidoscope ۱ به صورت Rigid
۱۹ دستگاه باند لیگاسیون ۱
۲۰ ست کامل رتراکتور ۱
۲۱ Warming  blanket ۱ ( پتو برقی )
۲۲ ست بیسیک اطفال ۲
۲۳ ست هرنیا ۱
۲۴ ست کت دان ۱
۲۵ ست تراکستومی ۱
۲۶ ست تیروئید ۱
۲۷ ست سوچر ۱
۲۸ الکتروشوک ۱ به همراه Syncronizer/به ازای هر سه اتاق با اکسترنال پیس میکر
۲۹ ست کامل بی حسی نخاعی و اپیدال ۱ به ازاء هر اتاق
۳۰ سرنگ پمپ ۱ به ازای هر یک اتاق
۳۱ لارنگوسکوپ با انواع تیغه ۱ برای هر اتاق
۳۲ ترالی بیهوشی ۱ برای هر اتاق
۳۳ مانیتور ECG Temp , NIBP ۱ برای هر اتاق
۳۴ مانیتورینگ تهاجمی ۱ تک کاناله IBP
۳۵ کاپنوگراف یا کاپنومتر ۱ بازاء هر اتاق
۳۶ تورنیکت ۱
۳۷ ماشین بیهوشی به همراه واپرایزور هالوتان وایزوفلوران ۱ مجهز به ORC،آنالایزرo2 و منابع گازی پرتابل /برای هر اتاق
۳۸ ونتیلاتور ۱ برای هر یک اتاق عمل
۳۹ سیستم بیهوشی اطفال ۱ به ازاء هر اتاق عمل
۴۰ پایه سرم ۲ برای هر اتاق
۴۱ سطل استیل ۱ برای هر اتاق
۴۲ سطل جمع آوری لباس ۱
۴۳ چراغ اشعه UV ۱ برای هر سه اتاق
۴۴ برانکارد ۳
۴۵ اسکراب ۱ برای هر اتاق
۴۶ پمپ بتادین ۱ برای هر اتاق

 *** در سطح ۳ در صورت وجود تخصصهائی نظیر چشم ، ENT و ارتوپدی ، اورولوژی و سوختگی ( که بیشتر در سطح ۴ دیده می شود ) و آمادگی فیزیکی محل می توان از تجهیزات مندرج در سطح ۴ استفاده نمود همانگونه که ملاحظه می فرمائید تجهیزات مورد لزوم بخش زنان نیز به مانند سطح ۲ می باشد و تنها از نظر تعداد متفاوت می باشد  .

تجهیزات نیمه مصرفی ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ پروب پالس اکسی متر ۲ به ازای هر دستگاه
۲ سرقلم الکتروکوتر ۲ به ازای هر دستگاه
۳ پلیت الکتروکوتر ۲ به ازای هر دستگاه
۴ قلم الکتروکوتر ۲ به ازای هر دستگاه
۵ کلاه ۵۰ در کل بخش
۶ گان ۵ به ازای هر اتاق
۷ ماسک ۵۰ به ازای هر اتاق
۸ فیلتر باکتری ساکشن ۲ به ازای هر دستگاه
۹ شان ۵۰ در کل بخش
۱۰ کاف فشارخون سنج ۲ به ازای هر مانیتور
۱۱ کابل ECG ۲ به ازای هر دستگاه ۲ عدد
۱۲ ماسک اکسیژن ۲ از هر سایز به ازای هر اتاق
۱۳ لوله رابط ۲ به ازای هر اتاق

تجهیزات مصرفی ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ دستکش جراحی برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۲ انواع سرنگ برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۳ تیغ جراحی برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۴ چسب برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۵ گاز برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۶ پنبه برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۷ انواع سرم برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۸ ماسک صورت برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۹ اسپلینت برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۱۰ لوله ساکشن برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۱۱ لانست برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۱۲ لوله تراشه در سایزهای مختلف ازهرسایز۵۰عدد ازهرسایز۸۰عدد
۱۳ باند برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۱۴ ژل ECG برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۱۵ ظروف نمونه گیری برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۱۶ ست تزریق خون و سرم برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۱۷ آنژیوکت برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۱۸ الکل سفید برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۱۹ بتادین برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۲۰ نخ بخیه برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۲۱ سرسوزن برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۲۲ چسب تست اتوکلاو برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۲۳ دستگاه اصلاح برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۲۴ ست مربوط به باند برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۲۵ چست تیوب برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۲۶ رکتال تیوب برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۲۷ سوند فولی برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۲۸ سوند پترز برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۲۹ سوند نلاتون برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۳۰ چست الکترود برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۳۱ سوزن بیوپسی برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۳۲ مواد هموستاتیک برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۳۳ ایروی برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۳۴ کتتر ساکشن نایی ریوی برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه

تجهیزات مصرفی ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۳۵ کیسه ادرار برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۳۶ کتتر دئودنال برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۳۷ کیسه خون برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۳۸ فیلترضدباکتری بیهوشی ۱۰۰ عدد ۱۵۰ عدد یکبارمصرف
۳۹ ایروی در سایزهای مختلف ازهرسایز۵۰ عدد
۴۰ ماسک حنجره ای ازهرسایز۱عدد
۴۱ لوله رابط ( اکستنشن تیوب ) برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه
۴۲ سه راهی برای مصرف یکماه برای  مصرف ۲ماه

تجهیزات نیمه مصرفی ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ پروب پالس اکسیمتر ۲ عدد به ازای هر دستگاه
۲ سرقلم الکتروکوتر ۴ عدد به ازای هر دستگاه
۳ پلیت الکتروکوتر ۲ عدد به ازای هر دستگاه
۴ قلم الکتروکوتر ۴ عدد به ازای هر دستگاه
۵ کلاه  ۳۰ عدد ۴۰ عدد در کل بخش
۶ گان ۳۰ عدد ۴۰ عدد در کل بخش
۷ ماسک ۳۰ عدد ۴۰ عدد در کل بخش
۸ شان ۳۰ عدد ۴۰ عدد در کل بخش
۹ فیلتر باکتری ساکشن ۲ عدد به ازای هر دستگاه
۱۰ تیغه لارنگوسکوپ ۲ عدد به ازای هر دستگاه / اطفال و بزرگسال
۱۱ کابل ECG ۲ عدد به ازای هر دستگاه
۱۲ الکترود ECG ۲ عدد به ازای هر دستگاه / هر ست ۱۲ پوار ۴ دستبند
۱۳ ماسک اکسیژن ۲ عدد به ازای هر اتاق از هر سایز
۱۴ لوله رابط اکسیژن ۱ عدد به ازاء هر کپسول
۱۵ ست لوله خرطومی ۲ عدد به ازای هر اتاق
۱۶ Endoscopic  Wire ۳ عدد به ازای هر دستگاه
۱۷ Endoscopic  Blade ۶ عدد به ازای هر دستگاه
۱۸ ماسک حنجره ای در سایزهای مختلف از هر سایز ۳ عدد به ازاء هر اتاق
۱۹ ست بیهوشی Disposable ۱ عدد به ازای هر اتاق
۲۰ گیج اکسیژن ۲ عدد به ازای هر کپسول اکسیژن
۲۱ مارکر پوست ۱ عدد به ازای هر اتاق
۲۲ Chest  buttle ۲ عدد به ازای هر اتاق
۲۳ کاف فشارخون سنج ۲ عدد به ازای هر مانیتور

تجهیزات مصرفی ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ دستکش جراحی برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۲ انواع سرنگ برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۳ تیغ جراحی برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۴ چسب برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۵ گاز برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۶ پنبه برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۷ انواع سرم برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۸ ماسک صورت برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۹ اسپلینت برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۱۰ لوله ساکشن برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۱۱ لانست برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۱۲ باند برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۱۳ ژل ECG برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۱۴ ظروف نمونه گیری برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۱۵ ست تزریق خون برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۱۶ آنژیوکت برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه در سایزهای مختلف
۱۷ الکل سفید برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۱۸ بتادین برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۱۹ نخ بخیه برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۲۰ سرسوزن برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۲۱ چسب تست اتوکلاو برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۲۲ دستگاه اصلاح برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۲۳ ست مربوط به باند برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۲۴ چسب تیوب برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۲۵ رکتال تیوب برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۲۶ سوندفولی برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۲۷ سوندپترز برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۲۸ سوند نلاتون برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۲۹ چست الکترود برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۳۰ سوزن پیوپسی برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۳۱ مواد هموستاتیک برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۳۲ ایروی در سایزهای مختلف از هر سایز۵۰ عدد از هر سایز۷۰ عدد
۳۳ کتتر ساکشن نایی ـ ریوی برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۳۴ کیسه ادرار برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه

سطح ۴ ) ـ  تجهیزات مصرفی ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۳۵ کتتر دئودنال برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۳۶ کیسه خون برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۳۷ سوزن منگنه پزشکی برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۳۸ Organ  Bag برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۳۹ Surgicol  Mesh برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۴۰ Bronchial  Tube برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۴۱ لوله تراشه در سایزهای مختلف ازهرسایز۵۰عدد ازهرسایز۷۰عدد
۴۲ فیلتر ضدباکتری بیهوشی ۱۰۰ عدد ۱۲۰ عدد
۴۳ ست سرم برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۴۴ لوله رابط(Extension Tube) برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۴۵ سه راهه برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۴۶ لوله تراشه برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه سایزهای مختلف
۴۷ سوزن اسپینال و اپیدورال برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۴۸ کاتتر اپیدورال برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه
۴۹ سوزنهای مخصوصNerve Stimulator برای مصرف یک ماه برای مصرف ۲ ماه

  ***در سطوح مختلف نخهای جراحی به صورت پیلوت محاسبه گردیدهاست و اعدادی که در صفحات بعد مشاهده می فرمائید تعداد نخ جراحی مورد لزوم در هر اتاق عمل می باشدکه همواره و در حال نیاز است به صورت اشتوک وجود داشته باشد .

لیست نخهای جراحی مصرفی در اتاق عمل

ردیف نوع نخ بخیه سطح ۵ و ۶ سطح ۴ سطح ۳
۱ کرومیک صفر ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۲ کرمیک دو صفرسوزن راند ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۳ کرومیک سه صفر سوزن راند ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۴ کرومیک چهار صفر سوزن راند ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۵ کرومیک صفر کاتینگ ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۶ کرومیک دو صفر کاتینگ ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۷ کرومیک چهار صفر کاتینگ ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۸ کرومیگ یک راند ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۹ کرومیک دو راند ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۱۰ گرومیک یک کاتینگ ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۱۱ کرومیک دو راند کاتینگ ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۱۲ کرومیک یک راند ظریف ۵ جعبه ۶ جعبه ۱ جعبه
۱۳ کرومیک دو راند ظریف ۵ جعبه ۶ جعبه ۱ جعبه
۱۴ کرومیک پنج صفر راند ده جعبه ۶ جعبه ۱ جعبه
۱۵ کرومیک پنج صفر راند کاتینگ ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۱۶ ویکریل صفر ، دوصفر ، سه صفر راند ده جعبه از هر کدام ۶ جعبه ازهرکدام ۴جعبه ازهرکدام
۱۷ ویکریل صفر ، دوصفر ، سه صفر ، چهار صفر کاتینگ ده جعبه از هر کدام ۶ جعبه از هرکدام ۴ جعبه از هرکدام
۱۸ ویکریل  پنج صفر کاتینگ ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۱۹ ویکریل شش صفر راند چشمی اسپچولا ده جعبه ۶ جعبه ــ
۲۰ ویکریل شش صفر کاتینگ ده جعبه ۶ جعبه ـ
۲۱ پرلات وایر سه صفر ، چهارصفر کاتینگ ۴جعبه از هرکدام ۲جعبه از هرکدام یک جعبه ازهرکدام
۲۲ قرقره های ضخیم زیلر ۲۲ ـ ۲۰ ـ ۱۸ ازهرکدام ۵ قرقره ازهرکدام ۲قرقره از هرکدام یک قرقره
۲۳ انواع قرقره استنلس استیل صفر ، دوصفر ، سه صفر ، چهارصفر ، تابیده و نتابیده ۶ جعبه ازهرکدام ۳ جعبه ازهرکدام یک جعبه از هرکدام
۲۴ ویکریل هشت صفر دوسوزنه اسپچولا ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۲۵ پلین صفر ، دوصفر ، سه صفر بدون سوزن ده جعبه ازهرکدام ۶جعبه ازهرکدام ۴جعبه از هرکدام
۲۶ پلین صفر سوزن راند ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۲۷ پلین دو صفر سوزن راند ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۲۸ پلین سه صفرسوزن راند ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۲۹ پلین دو صفر کاتینگ ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۳۰ پلین سه صفر کاتینگ ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۳۱ پلین چهارصفر کاتینگ ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۳۲ نایلون صفر ، دوصفر ، سه صفر و چهارصفر کاتینگ ده جعبه ازهرکدام ۶ جعبه ازهرکدام ۴ جعبه ازهرکدام
ردیف نوع نخ بخیه سطح ۵ و ۶ سطح ۴ سطح ۳
۳۳ نایلون پنج صفر کاتینگ ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۳۴ نایلون ۸ صفر و ده صفر دوسوزنه اسپچولا ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۳۵ سیلک صفر و دو صفر بدون سوزن ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۳۶ سیلک صفر ، دو صفر و سه صفر راند ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۳۷ سیلک سه صفر و چهار صفر کاتینگ ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۳۸ سیلک صفر ودو صفر کاتینگ ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۳۹ سیلک ۴ صفر و پنج صفر راند ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۴۰ سیلک ۶ صفر اسپچولا ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۴۱ سیلک ۸ صفر اسپچولا ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۴۲ سیلک ۳ صفر بدون سوزن ده جعبه ۶ جعبه ۴ جعبه
۴۳ داکرون چهارصفر و ۵ صفر اسپچولا ده جعبه ازهرکدام ۶ جعبه ازهرکدام ۴ جعبه ازهر کدام

تجهیزات اداری ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ ساعت ۱ عدد به ازای هر اتاق
۲ دمپایی ۲۰ جفت به ازای هر Flat
۳ جاکفشی ۲ عدد به ازای هر Flat
۴ یخچال ۱ عدد به ازای هر Flat
۵ کمد نگهداری لوازم مصرفی ۱ عدد به ازای هر Flat
۶ تابلو اعلانات ۱ عدد به ازای هر Flat
۷ کمد لباس ۲ عدد به ازای هر Flat
۸ صندلی ۴ عدد به ازای هر Flat
۹ میز ۱ عدد به ازای هر Flat
۱۰ سطل آشغال پدالدار ۱ عدد به ازای هر Flat
۱۱ گزارش پرستاری ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۲ برگه شرح عمل ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۳ برگه لوازم مصرفی ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۴ برگه مرخصی پرسنلی ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۵ برگه مرخصی ساعتی ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۶ برگه مرخصی رادیولوژی ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۷ برگه آزمایشگاه ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۱۸ خودکار ۴ بسته به ازای هر Flat
۱۹ مداد ۲ بسته به ازای هر Flat
۲۰ پاک کن ۸ عدد به ازای هر Flat
۲۱ ماشین دوخت ۲ عدد به ازای هر Flat
۲۲ چسب نواری ۸ عدد به ازای هر Flat
۲۳ جوهر استامپ ۲ عدد به ازای هر Flat
۲۴ برگه درخواست انبار ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۲۵ مدادتراش ۲ عدد به ازای هر Flat
۲۶ سوزن منگنه ۲۰ بسته به ازای هر Flat
۲۷ تلفن ۶ عدد به ازای هر Flat
۲۸ رایانه ۱ عدد به ازای هر Flat
۲۹ برگه سی تی اسکن ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۳۰ برگه MRI ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۳۱ برگه سونوگرافی ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۳۲ برگه بیهوشی ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat
۳۳ برگه ویزیت قبل از عمل ۱۰۰ برگ به ازای هر Flat

جراحی پلاستیک – سطح ۴ – اتاق عمل

تخصص جراحی پلاستیک با توجه به دامنه عملکرد و نیز نیاز به این رشته در سطح ۴ به بعد منظور می شود .

به دلیل حوزه فعالیتهای این رشته و همخوانی با کادر سوختگی علاوه بر وجود در مراکز درمانی سطح ۴ وجود آنها در مراکز سوختگی نیز واجب به نظر می رسد .

کلیه تجهیزات لیست شده این تخصص علاوه بر تجهیزات کلی اتاق عمل عمومی در سطح ۵ و ۶ در نظر گرفته شده است . در مورد بخش و تست فیزیوتراپی نیز کافی است به همان موراد در سطح ۴ رجوع شود .

در این خصوص توجه شما را به مطالب ادامه جلب می نمائیم .

مقدمه :

جراحی پلاستیک علیرغم این که خود یک رشته فوق تخصصی است ولی در حال حاضر دارای چهار گرایش جراحی پلاستیک اندام ها و سوختگی ، جراحی دست ، میکروسکوپیک و اعصاب محیطی ، جراحی فک و صورت و جمجمه و جراحی زیبایی می باشد .

تحولات شگرف در طب تشخیصی به خصوص در زمینه بازسازی های سه بعدی ضایعات بدن و به علاوه گسترش تکنولوژی ارتباطات و انقلاب در تکنولوژی تغییرات ژنتیک همانند سایر رشته های پزشکی  این رشته را نیز نیازمند درک دقیق این تحولات و برنامه ریزی جهت کسب و نهادینه کردن دانش روز کرده است . لذا ترسیم دورنمایی بر مبنای نیازهای واقعی آموزشی و درمانی و ظرفیتهای بالقوه موجود ضروری می نماید و پیشنهادات زیر ارائه می گردد :

۱- به دلیل گستردگی و پیچیدگی بحث مربوط به سازماندهی و درمان سوختگی بایستی جداگانه پرداخته شود .

۲- تداخل حیطه های درمانی تخصص های گوناگون جراحی از جمله چشم ، ENT ، ارتوپدی – فک و دهان و پوست در زمینه های مختلف با جراحی پلاستیک سردرگمی و مشکلاتی را سبب شده که تقریبا در همه کشورهای پیشرفته هم دیده می شود . این پدیده می تواند به نحوی نیاز سنجی و آمایش نهایی از جمله در تخمین درست تعداد بیماران هدف و تخت های مورد نیاز تاثیر گذارد . لذا شفاف سازی نسبی در مورد چگونگی آموزش و دخالت هر یک از رشته و از جمله خود جراحی پلاستیک در هر یک از حوزه ها مورد نیاز است .

۳- به دلیل مشکلات و محدودیت های منابع مالی و اجرایی در بخش های دولتی بهداشت و درمان و پیچیدگی شدید نیروی انسانی مورد نیاز برنامه ریزی بایستی با شناخت امکانات محدود ، برنامه های در حال اجرا ، تحولات علمی در قالب طرحهای بلند مدت یا حداقل میان مدت و در بستری واقع گرا، دورنگرا و ایده آل طلب باشد .

۴- شکل گیری بخش نرم افزاری طرح شامل نیروی انسانی نه تنها در محدوده تربیت پزشکان صاحب تخصص بلکه در سطحی وسیع تر بایستی شامل تربیت پرسنل پیراپزشکی و پرستاری مرتبط باشد که نهایتا به شکل تیم های مجرب با نظم ارگانیک در بین بخش های مختلف تخصصی منجر شود به گونه ای که مثلا در درمان شکاف های لب و کام در حال حاضر حداقل در زمینه های پزشکی در کشورهای پیشرفته دخالت دارند .

۵- تامین و تربیت و نگهداری کادر تخصی و امکانات جانبی لازم در قطب های کشور فقط در یک شهر با توجه مرکزیت های تاریخی ، فرهنگی ، جغرافیایی و سیاسی فراهم است که با در نظر گرفتن آن شهر به عنوان قطب جراحی پلاستیک و سوختگی به توان نیاز های کشور را مرتفع ساخت .

۶- از نظر تعداد نیروی تخصصی مورد نیاز به دلیل تداخل های ذکر شده پیش بینی کاملا دقیقی نمی توان داشت ولی براساس تجربیات موجود و آمار سایر کشورها به ازای هر سیصد تا پانصد هزار جمعیت یک جراح پلاستیک نیاز می باشد که البته شرط تحقق کامل میدان پیش بینی شده می باشد که بهتر است در هر قطب دو مرکز سازماندهی شوند :

مرکز اول :

در یک بیمارستان عمومی با توجه به نیاز آن دسته از  بیماران که به وجود تیم های مشترک مانند جراحان اعصاب ، ارتوپدی ، ارتودنتیست و نیز تیم پیوند اعضاء با حداقل سه عضو می باشد که بایستی در این مرکز مستقر شود .

مرکز دوم :

در بیمارستان سوانح سوختگی جهت پوشش کمکی و تکمیلی جراحی ترمیمی در بیماران سوختگی حاد و یا با عوارض سوختگی و به علاوه آسیب اندامها و بافت نرم سازماندهی تجهیزاتی در هر یک از مراکز بایستی با حداقل های زیر همراه باشد :

الف : سه اتاق عمل در بیمارستان عمومی و سه اتاق عمل در بیمارستان سوانح و سوختگی بافضای کافی که امکان کار دو تیم همزمان برای اعمال جراحی بزرگ و استفاده از دستگاههای مختلف همزمان فراهم باشد .

ب : امکانات رادیولوژی شامل دستگاههای عکسبرداری اختصاصی از فک و صورت CT-Spiral و امکان بازسازی سه بعدی ، آنژیوگرافی عمومی و سایر خدمات عمومی رادیولوژی .

ج : آزمایشگاه با خدمات اختصاصی .

د :  خدمات کامل فیزیوتراپی که  شامل N.S.T .E.M.G ، کار درمانی ، ورزش درمانی و کلیه خدمات پایه ای فیزیوتراپی در صورت امکان کارشناسان خبره در فیزیوتراپی دست و اندام ها و سوختگی ها بایستی تربیت شوند .

ه : خدمات اختصاصی اتاق عمل .

الف ) جراحی میکروسکوپیک .

۱ : ست های مخصوص دو عدد .

۲ : Loupe به تعداد جراحان .

۳ : نیروی انسانی تربیت شده جراحی میکروسکوپیک .

ب ) جراحی فک و صورت و قاعده جمجه :

۱ : سیستم میکروموتور با ضمائم آن شامل انواع سرمته ها ، شکل دهنده هاو پیچ و پلاکهای مورد نیاز

۲ : ست های عمومی جراحی پلاستیک و ست های کمکی ارتوپدی.

۳ : خدمات جانبی درمانگاهی شامل خدمات لیزرهای پوستی .

و : خدمات مورد نیاز بخش ها :
الف ) از ۲۵ تخت پیش بینی شده ، ۴ تخت مراقبت های جراحی پلاستیک و حداقل ۴ تخت نیز برای بیماران زخم بستر با امکانات اختصاصی تشک های مواج و خدمات آن سازماندهی شود که برای مرکز عمومی نیاز قطعی می باشد .

در پایان بایستی که قید شود که اساسا بسیاری از خدمات ذکر شده که اهداف ترکیبی و درمانی – آموزشی نداشته باشند و حتی در شرایط استاندارد با هدف درمانی – آموزشی می تواند در بخش خصوصی ساماندهی شود . که البته با توجه به محدودیتهای منابع مالی دولتی اقدامی عملی و قابل دسترس می باشد که به شرط اصلاح نظام تعرفه درمانی و واقعی سازی قیمت ها میسر است .

تجهیزات سرمایه ای ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۳۵ لارنگوسکوپ ۱ به ازای هر اتاق
۳۶ ترالی بیهوشی ۱ به ازای هر اتاق
۳۷ مانیتور ECG با امکان محاسبه برودن ده قلبی ۱ به ازای هر اتاق و فول پارامتر
۳۸ مانیتورینگ تهاجمی ۱ به ازای هر اتاق ـ ۲ کاناله
۳۹ کاپنوگراف با مانیتورگازهای بیهوشی ۱ به ازای هر اتاق
۴۰ تورنیکت ۱ به ازای هر اتاق
۴۱ ماشین بیهوشی با واپورایزورهالوتان و ایزوفلوران   و سووفلوران ۱ به ازای هر اتاق
۴۲ ونتیلاتور ۱ به ازای هر اتاق
۴۳ سیستم بیهوشی اطفال ۱ به ازای هر اتاق
۴۴ پایه سرم ۳ به ازای هر اتاق
۴۵ سطل استیل ۱ به ازای هر اتاق
۴۶ سطل جمع آوری لباس ۳ در کل بخش
۴۷ چراغ اشعه UV ۱ ( پرتابل ) هر ۲ اتاق
۴۸ برانکارد ۱ هر ۲ اتاق
۴۹ سیستم بیهوشی نوژاد ۱ به ازای هر ۲ اتاق
۵۰ اتاق induction مانیتورینگ پایه ۱ به ازای هر اتاق
۵۱ ست هیداتیک ۴ به ازای هر اتاق
۵۲ ست روده ومعده ۴ به ازای هر اتاق
۵۳ ست هیپوس پویاس ۴ به ازای هر اتاق
۵۴ Relaxograph ۱ به ازای هر ۲ اتاق
۵۵ برونکوسکوپ بزرگسال واطفال ۲ در کل بخش با فیبر نوری
۵۶ ست کامل بلوک ناحیه ای ۴ تعداد کل بسته به تخصصهای مربوطه
۵۷ نرو استیمولاتور ۱ به ازای هر ۳ اتاق
۵۸ Rigid  برونکوسکوپ ۱ در کل بخش
۵۹ دستگاه سنگ شکن ۱ در کل بخش
۶۰ ست لیستکتومی ۴ در کل بخش
۶۱ ست عروقی ۴ در کل بخش
۶۲ ست توراکتومی ۴ در کل بخش
۶۳ ست شانت ۴ در کل بخش
۶۴ دستگاه لاپاروسکوپی ۱ در کل بخش
۶۵ ست کامل لاپاروسکوپی ۲ در کل بخش
۶۶ دستگاه اندوسکوپ ۱ در کل بخش

تجهیزات سرمایه ای ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۶۷ ست کامل اندوسکوپ ۲ مجهز به ویدئو
۶۸ رادیولوژی پرتابل ۲ در کل بخش
۶۹ دستگاه کالیپر جراحی ۱ به ازای هر اتاق
۷۰ دستگاه منگنه جراحی ۱ به ازای هر اتاق
۷۱ اسکراپ ۱ به ازای هر اتاق
۷۲ پمپ بتادین ۱ به ازای هر اتاق
۷۳ دستگاه اکوبا پروپtrans  esophageal ۱ در کل بخش
۷۴ چراغ سیالتیک پرتابل ۱ به ازای هر اتاق
۷۵ ست کرونر ۴ در کل بخش
۷۶ ست پیوند ۴ در کل بخش
۷۷ دستگاه اولتراسوند ۱ در کل بخش
۷۸ پمپ قلبی ـ ریوی ۱ به ازای هر ۱ اتاق عمل قلب
۷۹ ست کامل سیستوسکوپی ۴ در کل بخش
۸۰ Flexible  sigmoidoscope ۱ در کل بخش
۸۱ Flexible  Broncoscope ۱ در کل بخش
۸۲ میکروسکوپ جراحی ۳ کاره ۱ به ازای هر اتاق
۸۳ دستگاه سونوگرافی ۱ رنگی  کلیه پروبها
۸۴ فلوروسکوپی ۱ به ازای هر ۳ اتاق
۸۵ کرایو تراپی ۱ به ازای هر ۳ اتاق ـ بازاء تخصصهای مختلف
۸۶ لیزر ۲ در کل بخش
۸۷ ونتیلاتور پرتابل ۱ به ازای هر ۳ اتاق
۸۸ کلونوسکوپ ۱ در کل بخش
۸۹ اکسیژن پرتابل ۱ به ازای هر اتاق
۹۰ Apnea  Monitoring ۱ به ازای هر۳ اتاق
۹۱ Surgical  instrument ۱ در کل بخش
۹۲ Lung  membrein ۱ به ازای هر۳ اتاق
۹۳ Esophageal  obturator ۱ به ازای هر اتاق

تجهیزات نیمه مصرفی  ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ پروب پالس اکسیمتر ۲ به ازای هر دستگاه
۲ سرقلم الکتروکوتر ۴ به ازای هر دستگاه
۳ پلیت الکتروکوتر ۲ به ازای هر دستگاه
۴ قلم الکتروکوتر ۴ به ازای هر دستگاه
۵ کلاه ۵۰ در کل بخش
۶ گان ۵۰ در کل بخش
۷ ماسک ۱۰۰ در کل بخش
۸ شان ۵۰ در کل بخش
۹ تیغه لارنگوسکوپ ۲ عدد از هرسایز به ازای هر دستگاه / در هر سایز
۱۰ کابل ECG ۲ به ازای هر دستگاه
۱۱ الکترود ECG ۲ به ازای هر دستگاه/هرست ۱۲پوار ۴دستبند
۱۲ ماسک اکسیژن ۲ از هر سایز وبه ازای هر اتاق
۱۳ لوله رابط اکسیژن ۲ به ازای هر اتاق
۱۴ گیج اکسیژن ۲ به ازای هر اتاق
۱۵ فیلتر باکتری ساکشن ۲ به ازای هر دستگاه
۱۶ مارکر پدلت ۱ به ازای هر اتاق
۱۷ Chest  buttle ۲ به ازای هر اتاق
۱۸ کاف فشارخون سنج ۲ به ازای هر مانیتور
۱۹ Nonerebreathing  mask ۱ به ازای هر ماشین بیهوشی
۲۰ تیغه اره ۱ به ازای هر ۳ اتاق
۲۱ ماسک حنجره ای سایزهای مختلف ازهرسایز۴عدد به اندازه یک ماه در کل بخش
۲۲ ست دستگاه Cell  Saver مصرف یکماه در کل بخش
۲۳ لوله رابط خرطومی ۴ عدد به ازای هر اتاق و اتاق اینداکشن مربوطه

تجهیزات اداری ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ ساعت ۱عدد در کل بخش
۲ دمپایی ۲۰ جفت در کل بخش
۳ جاکفشی ۲عدد در کل بخش
۴ یخچال ۱عدد در کل بخش
۵ کمد نگهداری لوازم مصرفی ۱عدد در کل بخش
۶ تابلو اعلانات ۱عدد در کل بخش
۷ کمد لباس ۲عدد در کل بخش
۸ صندلی ۴ عدد در کل بخش
۹ میز ۱عدد در کل بخش
۱۰ سطل آشغال پدالدار ۱ عدد در کل بخش
۱۱ گزارش پرستاری ۱۰۰ برگ در کل بخش
۱۲ برگه شرح عمل ۱۰۰ برگ در کل بخش
۱۳ برگه لوازم مصرفی ۱۰۰ برگ در کل بخش
۱۴ برگه مرخصی پرسنلی ۱۰۰ برگ در کل بخش
۱۵ برگه رادیولوژی ۱۰۰ برگ در کل بخش
۱۶ برگه آزمایشگاه ۱۰۰ برگ در کل بخش
۱۷ خودکار ۴ بسته در کل بخش
۱۸ مداد ۲ بسته در کل بخش
۱۹ پاک کن ۸ عدد در کل بخش
۲۰ ماشین دوخت ۲عدد در کل بخش
۲۱ چسب نواری ۸عدد در کل بخش
۲۲ جوهر استامپ ۲ عدد در کل بخش
۲۳ برگه درخواست انبار ۱۰۰ عدد در کل بخش
۲۴ مدادتراش ۲ عدد در کل بخش
۲۵ سوزن منگنه ۲۰ عدد در کل بخش
۲۶ تلفن ۶ عدد در کل بخش
۲۷ رایانه ۱ عدد در کل بخش
۲۸ برگه سی تی اسکن ۱۰۰ برگ در کل بخش
۲۹ برگه MRI ۱۰۰ برگ در کل بخش
۳۰ برگه سونوگرافی ۱۰۰ برگ در کل بخش
۳۱ برگه بیهوشی ۱۰۰ برگ در کل بخش
۳۲ برگه ویزیت قبل از عمل ۱۰۰ برگ در کل بخش

تجهیزات سرمایه ای   ـ مرکز پیوند ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ سینی آزمایشگاه ۴ برای کل بخش
۲ بلاد گس ۱ ترجیحا“ Critical  analyzer
۳ Hemo dyalys ۱ برای هر اتاق عمل
۴ اکو کاردیوگراف ۴ همراه با سونو داپلر
۵ سونوی کوزا ۱ در کل بخش
۶ Heart Pump ۱ در کل بخش
۷ یخ خرد کن ۴ در کل بخش
۸ جرمن کلمپ ۱ به ازاء هر تخت
۹ رترکتور تامپسون ۱ به ازاء هر تخت
۱۰ یخ ساز ۲ در کل بخش
۱۱ Glucometer ۲ در کل بخش
۱۲ ست  Double Live  narrow ۱ به ازاء هر اتاق
۱۳ ست CVVH ۱ به ازاء هر اتاق
۱۴ ست همویالیز ۱ به ازاء هر اتاق
۱۵ ست Triple  liver  narrow ۱ به ازاء هر اتاق
۱۶ فلاکس بافت ۸ در کل بخش
۱۷ ست جراحی دهنده کلیه ۱ به ازء هر اتاق
۱۸ ست جراحی گیرنده کلیه ۱ به ازاء هر اتاق

تجهیزات سرمایه ای   ـ مرکز پیوند ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ سینی آزمایشگاه ۴ برای کا بخش
۲ بلاد گس ۱ ترجیحا“ Critical  analyzer
۳ Hemo dyalys ۱ برای هر اتاق عمل
۴ اکو کاردیوگراف ۴ همراه با سونو داپلر
۵ سونوی کوزا ۱ در کل بخش
۶ Heart Pump ۱ در کل بخش
۷ یخ خرد کن ۴ در کل بخش
۸ جرمن کلمپ ۱ به ازاء هر تخت
۹ رترکتور تامپسون ۱ به ازاء هر تخت
۱۰ یخ ساز ۲ در کل بخش
۱۱ Glocometer ۲ در کل بخش
۱۲ ست  Double Live  narrow ۱ به ازاء هر اتاق
۱۳ ست CVVH ۱ به ازاء هر اتاق
۱۴ ست همویالیز ۱ به ازاء هر اتاق
۱۵ ست Triple  liver  narrow ۱ به ازاء هر اتاق
۱۶ فلاکس بافت ۸ در کل بخش
۱۷ ست جراحی دمنده کلیه ۱ به ازء هر اتاق
۱۸ ست جراحی گیرنده کلیه ۱ به ازاء هر اتاق
۱۹ ست جراحی دمنده کبد ۱ به ازاء هر اتاق
۲۰ ست جراحی گیرنده کبد ۱ به ازاء هر اتاق

سطح  ۵  ) تجهیزات مصرفی  ـ مرکز پیوند ـ اتاق عمل

ردیف نام دستگاه تعداد استاندارد تعداد مطلوب ملاحظات
۱ محلول UW جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۲ کاتتر داخل آئورت جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۳ کاتتر داخل ورید جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۴ Liver  Drainage جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه
۵ مواد Higenic جهت مصرف یک ماه جهت مصرف دو ماه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *